Banner Resultados electorales

Resultats provisionals de les Eleccions a Entitats Locals Menors 2015

Resultats provisionals de les Eleccions a Entitats Locals Menors 2015

Ballestar

Dades generals de l'elecció Nombre %
Cens 43 
              Votants 32 74,4
              Abstenció 11 25,6
Vàlids 28 
              A candidatura 23 82,1
              Blancs 5 17,9

 

" " "
Candidats Sigles Vots Concejal
Victor Gargallo BelP.P. 23 President*
Maria Antonia Sales GavaldaP.P. 23 Vocal
Sergio Cervera BelP.P. 22 Vocal

*D'acord amb l' artícle 66,4.d) de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règimen Local de la Comunitat Valenciana, els casos d'empat es resoldran per sorteig. El sorteig es va realitzar per la JEZ de Vinaròs el dia 27 de maig de 2015

Agenda