Resultats de la cerca

Què és la paritat electoral?

La paritat electoral és la presència equilibrada de dones i hòmens en l'àmbit de la representació política.

La Llei Orgànica del Règim Electoral General exigix la composició equilibrada de les llistes electorals que es presenten en les eleccions al Congrés, eleccions locals, consells insulars, cabildos insulars canaris, Parlament Europeu i assemblees legislatives de les comunitats autònomes.

Esta composició equilibrada comporta que les  candidatures que es presenten han de tindre una composició equilibrada de dones i hòmens, de manera que en el conjunt de la llista els candidats de cada un dels sexes suposen com a mínim el quaranta per cent. Quan el nombre de llocs que cal cobrir siga inferior a cinc, la proporció de dones i hòmens ha de ser com més pròxima possible a l'equilibri numèric.

També s'ha de mantindre la proporció mínima del quaranta per cent en cada tram de cinc llocs. Quan l'últim tram de la llista no arribe als cinc llocs, la proporció referida de dones i hòmens en eixe tram ha de ser com més pròxima siga possible a l'equilibri numèric, encara que ha de mantindre's en qualsevol cas la proporció exigible respecte del conjunt de la llista. A les llistes de suplents s'apliquen les mateixes regles (article 44.bis de la Llei Orgànica del Règim Electoral General.