Visualització de contingut web

30/03/2015
31/03/2015 - 25/04/2015 Presentació sol·licitud vot inscrits en CERA LOREG: 75.1
31/03/2015 Publicació DOCV/BOE Decrets dissolució i convocatòria LOREG: 42.2 L.1/87: 14.1
31/03/2015 - 25/04/2015 Sol·licitud a DPOCE documentació electoral LOREG: 74
31/03/2015 - 27/04/2015 Sol·licitud de documentació vot accessible LOREG: 87.2
31/03/2015 - 14/05/2015 Sol·licitud vot per correu LOREG: 72.a
01/04/2015 - 10/04/2015 Comunicació a Junta electoral constitució de coalicions LOREG: 44.2
01/04/2015 - 15/04/2015 Publicació en BOP llocs per a actes de campanya LOREG: 57.2
03/04/2015 - 07/04/2015 Constitució inicial JEP I JEZ amb vocals judicials i substitució LOREG: 14.1 Y 2
06/04/2015 - 13/04/2015 Presentació reclamacions sobre dades censals DPOCE LOREG: 39.3
06/04/2015 Publicació DPOCE en BOP Seccions, Meses i Locals LOREG: 24.2
15/04/2015 - 20/04/2015 Presentació de candidatures davant la JEP L.1/87: 27.1
17/04/2015 DPOCE exposa rectificacions i comunica als ajuntaments LOREG: 39.6
22/04/2015 Publicacions de candidatures en DOCV/BOP L.1/87: 28.1
25/04/2015 - 09/05/2015 Al·legacions interessats davant JEZ LOREG: 27.3
25/04/2015 - 02/05/2015 Notificació per JEZ a membres de Mesa LOREG: 27.2
25/04/2015 - 29/04/2015 Sorteig per Ajuntaments membres de Mesa LOREG: 26.4
27/04/2015 Proclamació de candidatures per les JJEE L.1/87: 29
27/04/2015 - 07/05/2015 Proposició per candidatures i nomenament vocals JJEE LOREG: 10 Y 11
28/04/2015 Publicacions en DOCV/BOP de candidatures proclamades L.1/87:29
08/05/2015 - 22/05/2015 Campanya Electoral (Partits i Institucional) LOREG: 50 y 51
14/05/2015 - 23/05/2015 Exposició de relació definitiva: Internet i Ajuntaments LOREG: 24.4
27/05/2015 Escrutini General per Juntes Electorals Provincials LOREG: 103 y 107
09/06/2015 Publicació d'electes DOCV per JECV L.1/87: 36.2
11/06/2015 Constitució Corts Valencianes E.A.: 23.4 L.1/87: 14.2.d
Llegenda
  • Administració Autonòmica, JECV i Corts Valencianes
  • Administració de l'Estat
  • Administració Electoral
  • Administració Judicial
  • Altres
  • Partits, Candidats i Electors

JEC: Junta Electoral Central
JECV: Junta Electoral Comunitat Valenciana
JEP: Junta Electoral Provincial
JEZ: Junta Electoral de Zona
OCE: Oficina Cens Electoral
DPOCE: Delegació Provincial Oficina Cens Electoral