Banner Resultados electorales

Estadístiques de candidatures i candidats/es

Estadístiques de candidatures i candidats/es

Estadístiques de les candidatures, candidats i candidates presentades a les eleccions a Les Corts a la Comunitat Valenciana, detallades per cadascuna de les seves tres circumscripcions electorals

Comunitat Valenciana

Comunitat Valenciana

  2015 2011
  Núm. % Núm. %
Candidatures presentades a Les Corts 27   27  
Candidatures proclamades a Les Corts 27   26  
Candidatures retirades de Les Corts 0   0  
Diputats a elegir 99   99  
Candidats i candidates a Les Corts 2.105   2.020  
      Homes 1.147 54,49 1.113 55,10
      Dones 958 45,51 907 44,90
Candidats i candidates suplents a Les Corts 299   289  
      Homes 159 53,18 146 50,52
      Dones 140 46,82 143 49,48