Banner Resultados electorales

Estadístiques de candidatures i candidats/es

Estadístiques de candidatures i candidats/es

Estadístiques de les candidatures, candidats i candidates presentades a les eleccions a Les Corts a la Comunitat Valenciana, detallades per cadascuna de les seves tres circumscripcions electorals

Província d'Alacant

Província d'Alacant

  2015 2011
  Núm. % Núm. %
Candidatures presentades a Les Corts 19   20  
Candidatures proclamades a Les Corts 19   20  
Candidatures retirades de Les Corts 0   0  
Diputats a elegir 35   35  
Candidats i candidates a Les Corts 665   700  
      Homes 363 54,59 392 56,00
      Dones 302 45,41 308 44,00
Candidats i candidates suplents a Les Corts 95   100  
      Homes 48 50,53 50 50,00
      Dones 47 49,47 50 50,00