Cens electoral

Cens electoral

Explotació estadística del cens electoral. Llistes de votació (cens de consulta més reclamacions).

El cens electoral està compost pel cens d'electors residents a Espanya (CER) i pel cens de residents-absents que viuen a l'estranger (CERA).

El cens electoral vigent per a les eleccions del 24 de maig de 2015 serà el cens tancat a l'1 de gener de 2015. Eixe cens es correspon a les inscripcions en els Padrons Municipals de 30 de desembre de 2014, incloent les inscripcions de qui tinga la majoria d'edat el dia de la votació.

L'Oficina del Cens Electoral és l'òrgan encarregat de la formació del cens electoral.

Distribució de CER per edat a la Comunitat Valenciana

Distribució de CER per edat a la Comunitat Valenciana

  2015 2011  
Anys cumplits CER % CER % Variació
18 a 19 80.367 2,28 84.590 2,43 -4.223
20 a 24 208.826 5,93 219.019 6,29 -10.193
25 a 29 221.656 6,29 256.321 7,36 -34.665
30 a 34 271.662 7,71 334.525 9,6 -62.863
35 a 39 348.881 9,91 352.316 10,11 -3.435
40 a 44 353.777 10,05 340.941 9,78 12.836
45 a 49 342.071 9,71 326.647 9,37 15.424
50 a 54 321.789 9,14 298.242 8,56 23.547
55 a 59 287.380 8,16 254.595 7,31 32.785
60 a 64 245.554 6,97 235.444 6,76 10.110
65 a 69 227.269 6,45 205.542 5,9 21.727
70 a 74 189.610 5,38 176.829 5,07 12.781
75 a 79 157.859 4,48 166.601 4,78 -8.742
80 a 84 137.142 3,89 126.625 3,63 10.517
85 i més 127.392 3,62 106.360 3,05 21.032
Comunitat 3.521.235 100 3.484.597 100 36.638

Nota: Les dades de 2011 no inclouen les variacions posteriors a reclamacions fins al dia de la votació

Font: www.ine.es. Consulta realitzada a 28-04-2015