Cens electoral

Cens electoral

Explotació estadística del cens electoral. Llistes de votació (cens de consulta més reclamacions).

El cens electoral està compost pel cens d'electors residents a Espanya (CER) i pel cens de residents-absents que viuen a l'estranger (CERA).

El cens electoral vigent per a les eleccions del 24 de maig de 2015 serà el cens tancat a l'1 de gener de 2015. Eixe cens es correspon a les inscripcions en els Padrons Municipals de 30 de desembre de 2014, incloent les inscripcions de qui tinga la majoria d'edat el dia de la votació.

L'Oficina del Cens Electoral és l'òrgan encarregat de la formació del cens electoral.

Distribució de CER per edat en la província d'Alacant

Distribució de CER per edat en la província d'Alacant

  2015 2011  
Anys cumplits CER % CER % Variació
18 a 19 29.325 2,41 30.878 2,58 -1.553
20 a 24 76.143 6,25 80.791 6,75 -4.648
25 a 29 81.649 6,7 91.539 7,65 -9.890
30 a 34 96.815 7,95 115.308 9,64 -18.493
35 a 39 120.548 9,89 120.998 10,11 -450
40 a 44 122.784 10,08 117.732 9,84 5.052
45 a 49 118.512 9,73 113.091 9,45 5.421
50 a 54 111.962 9,19 102.117 8,54 9.845
55 a 59 98.873 8,12 86.388 7,22 12.485
60 a 64 83.419 6,85 78.529 6,56 4.890
65 a 69 76.025 6,24 68.305 5,71 7.720
70 a 74 62.985 5,17 59.120 4,94 3.865
75 a 79 52.431 4,3 54.976 4,6 -2.545
80 a 84 45.399 3,73 42.019 3,51 3.380
85 i més 41.413 3,4 34.470 2,88 6.943
Alacant 1.218.283 100 1.196.261 100 22.022

Nota: Les dades de 2011 no inclouen les variacions posteriors a reclamacions fins al dia de la votació

Font: www.ine.es. Consulta realitzada a 28-04-2015