Cens electoral

Cens electoral

Explotació estadística del cens electoral. Llistes de votació (cens de consulta més reclamacions).

El cens electoral està compost pel cens d'electors residents a Espanya (CER) i pel cens de residents-absents que viuen a l'estranger (CERA).

El cens electoral vigent per a les eleccions del 24 de maig de 2015 serà el cens tancat a l'1 de gener de 2015. Eixe cens es correspon a les inscripcions en els Padrons Municipals de 30 de desembre de 2014, incloent les inscripcions de qui tinga la majoria d'edat el dia de la votació.

L'Oficina del Cens Electoral és l'òrgan encarregat de la formació del cens electoral.

Distribució de CER per edat en la província de Castelló

Distribució de CER per edat en la província de Castelló

  2015 2011  
Anys cumplits CER % CER % Variació
18 a 19 9.098 2,22 9.445 2,31 -347
20 a 24 23.365 5,7 24.543 6 -1.178
25 a 29 24.608 6,01 29.047 7,1 -4.439
30 a 34 30.696 7,49 38.673 9,46 -7.977
35 a 39 39.975 9,76 40.235 9,84 -260
40 a 44 39.937 9,75 39.473 9,65 464
45 a 49 39.677 9,69 37.532 9,18 2.145
50 a 54 36.957 9,02 34.445 8,42 2.512
55 a 59 33.031 8,06 29.726 7,27 3.305
60 a 64 28.729 7,01 28.296 6,92 433
65 a 69 27.476 6,71 25.054 6,13 2.422
70 a 74 23.273 5,68 20.850 5,1 2.423
75 a 79 18.671 4,56 21.082 5,16 -2.411
80 a 84 17.388 4,25 16.162 3,95 1.226
85 i més 16.709 4,08 14.336 3,51 2.373
Castelló 409.590 100 408.899 100 691

Nota: Les dades de 2011 no inclouen les variacions posteriors a reclamacions fins al dia de la votació

Font: www.ine.es. Consulta realitzada a 28-04-2015