Cens electoral

Cens electoral

Explotació estadística del cens electoral. Llistes de votació (cens de consulta més reclamacions).

El cens electoral està compost pel cens d'electors residents a Espanya (CER) i pel cens de residents-absents que viuen a l'estranger (CERA).

El cens electoral vigent per a les eleccions del 24 de maig de 2015 serà el cens tancat a l'1 de gener de 2015. Eixe cens es correspon a les inscripcions en els Padrons Municipals de 30 de desembre de 2014, incloent les inscripcions de qui tinga la majoria d'edat el dia de la votació.

L'Oficina del Cens Electoral és l'òrgan encarregat de la formació del cens electoral.

Distribució de CER per edat en la província de València

Distribució de CER per edat en la província de València

  2015 2011  
Anys cumplits CER % CER % Variació
18 a 19 41.944 2,22 44.267 2,36 -2.323
20 a 24 109.318 5,77 113.685 6,05 -4.367
25 a 29 115.399 6,09 135.735 7,22 -20.336
30 a 34 144.151 7,61 180.544 9,61 -36.393
35 a 39 188.358 9,95 191.083 10,17 -2.725
40 a 44 191.056 10,09 183.736 9,78 7.320
45 a 49 183.882 9,71 176.024 9,37 7.858
50 a 54 172.870 9,13 161.680 8,6 11.190
55 a 59 155.476 8,21 138.481 7,37 16.995
60 a 64 133.406 7,05 128.619 6,84 4.787
65 a 69 123.768 6,54 112.183 5,97 11.585
70 a 74 103.352 5,46 96.859 5,15 6.493
75 a 79 86.757 4,58 90.543 4,82 -3.786
80 a 84 74.355 3,93 68.444 3,64 5.911
85 i més 69.270 3,66 57.554 3,06 11.716
València 1.893.362 100 1.879.437 100 13.925

Nota: Les dades de 2011 no inclouen les variacions posteriors a reclamacions fins al dia de la votació

Font: www.ine.es. Consulta realitzada a 28-04-2015