Cens electoral

Cens electoral

Explotació estadística del cens electoral. Llistes de votació (cens de consulta més reclamacions).

El cens electoral està compost pel cens d'electors residents a Espanya (CER) i pel cens de residents-absents que viuen a l'estranger (CERA).

El cens electoral vigent per a les eleccions del 24 de maig de 2015 serà el cens tancat a l'1 de gener de 2015. Eixe cens es correspon a les inscripcions en els Padrons Municipals de 30 de desembre de 2014, incloent les inscripcions de qui tinga la majoria d'edat el dia de la votació.

L'Oficina del Cens Electoral és l'òrgan encarregat de la formació del cens electoral.

Distribució de CER per sexe

Distribució de CER per sexe

  2015 2011
  Dones Homes Total Dones Homes Total
Alacant 623.279 595.004 1.218.283 611.273 584.988 1.196.261
Castelló 207.766 201.824 409.590 207.212 201.687 408.899
València 978.188 915.174 1.893.362 969.583 909.854 1.879.437
Comunitat 1.809.233 1.712.002 3.521.235 1.788.068 1.696.529 3.484.597

Nota: Les dades de 2011 no inclouen les variacions posteriors a reclamacions fins al dia de la votació

Font: www.ine.es. Consulta realitzada a 28-04-2015