Banner Resultados electorales

Meses i Col·legis Electorals de la província d'Alacant

Meses i Col·legis Electorals de la província d'Alacant

  2015 2011
Juntes Electorals    
Juntes Electorals Provincials 1 1
Juntes Electorals de Zona 8 8
Circumscripcions, Col·legis, Seccions i Meses    
Municipis 141 141
Districtes Electorals 232 232
Seccions Electorals 1.222 1.232
Col·legis Electorals 721 732
Meses Electorals 2.197 2.515

Font: www.ine.es. Consulta realitzada a 22-04-2015