Banner Resultados electorales

Meses i Col·legis Electorals de la província de Castelló

Meses i Col·legis Electorals de la província de Castelló

  2015 2011
Juntes Electorals    
Juntes Electorals Provincials 1 1
Juntes Electorals de Zona 3 3
Circumscripcions, Col·legis, Seccions i Meses    
Municipis 135 135
Districtes Electorals 177 177
Seccions Electorals 439 438
Col·legis Electorals 351 351
Meses Electorals 712 775

Font: www.ine.es. Consulta realitzada a 22-04-2015