Banner Resultados electorales

Meses i Col·legis Electorals de la província de València

Meses i Col·legis Electorals de la província de València

  2015 2011
Juntes Electorals    
Juntes Electorals Provincials 1 1
Juntes Electorals de Zona 9 9
Circumscripcions, Col·legis, Seccions i Meses    
Municipis 266 266
Districtes Electorals 360 357
Seccions Electorals 1.812 1.807
Col·legis Electorals 1.165 1.187
Meses Electorals 2.854 3.192

Font: www.ine.es. Consulta realitzada a 22-04-2015