Sol·licituds de vot per correu

Sol·licituds de vot per correu

Sol·licituds de vot per correu acceptades per les eleccions de 24 de Maig de 2015, tant de electors espanyols residents a Espanya (CER), com de electors espanyols residents-absents que viuen a l'estranger (CERA)

Sol·licituds de vot per correu acceptades CER

Sol·licituds de vot per correu acceptades CER

  2015 2011 Variació
Alacant 19.495 18.583 912
Castelló 7.065 8.604 -1.539
València 29.924 27.529 2.395
Comunitat Valenciana 56.484 54.716 1.768

Font: www.ine.es. Consulta realitzada a 18-05-2015