Banner Resultados electorales

Sol·licituds de vot per correu

Sol·licituds de vot per correu

Sol·licituds de vot per correu acceptades per les eleccions de 24 de Maig de 2015, tant de electors espanyols residents a Espanya (CER), com de electors espanyols residents-absents que viuen a l'estranger (CERA)

Sol·licituds de vot per correu acceptades CER

Sol·licituds de vot per correu acceptades CER

  2015 2011 Variació
Alacant 19.495 18.583 912
Castelló 7.065 8.604 -1.539
València 29.924 27.529 2.395
Comunitat Valenciana 56.484 54.716 1.768

Font: www.ine.es. Consulta realitzada a 18-05-2015