Banner Resultados electorales

Sol·licituds de vot per correu

Sol·licituds de vot per correu

Sol·licituds de vot per correu acceptades per les eleccions de 24 de Maig de 2015, tant de electors espanyols residents a Espanya (CER), com de electors espanyols residents-absents que viuen a l'estranger (CERA)

Sol·licituds de vot per correu acceptades CERA

Sol·licituds de vot per correu acceptades CERA

  2015 2011 Variació
Alacant 1.809 1.685 124
Castelló 597 508 89
València 3.609 3.130 479
Comunitat Valenciana 6.015 5.323 692

Font: www.ine.es. Consulta realitzada a 18-05-2015