Banner Resultados electorales

Entitats locals menors

Entitats locals menors

La Generalitat gestiona des del 2011 els processos electorals de les entitats locals menors regulats en la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana.

Esta llei regula el règim jurídic de les entitats locals menors de la Comunitat Valenciana, i s'hi inclouen els procediments de creació i supressió d'estes, així com les seues normes d'organització interna i els seus processos electorals.

Són entitats locals menors els nuclis de població separats territorialment del municipi a què pertanyen, que tinguen característiques peculiars i que es constituïsquen com a tals d'acord amb la normativa que les regula. D'acord amb el Registre d'Entitats Locals de la Comunitat Valenciana, hi ha actualment set entitats locals menors:

 

Entitat local menor Municipi Població(a) Membres Junta Veïnal
La Llosa de Camacho Alcalalí 203 3
La Xara Dénia 1.593 7
Jesús Pobre Dénia 718 6
Ballestar La Pobla de Benifassà 32 3
La Barraca d'Aigües Vives Alzira 801 7
El Perelló Sueca 2.370 7
Mareny de Barraquetes Sueca 814 7

(a) Població a 1 de gener de 2014

Agenda