Informació sobre les candidatures i el vot accessible

Informació sobre les candidatures i el vot accessible

La informació sobre les candidatures a les eleccions a Les Corts 2015 s'oferirà a través del telèfon gratuït 900 24 05 15 i a través de la pàgina web eleccions2015.gva.es, des de la data de publicació d'estes i fins al mateix dia de l'acte electoral; és a dir, des del 28 d'abril fins al 24 de maig.

La Generalitat ha habilitat tres vies d'informació sobre el procediment de vot accessible:

• El telèfon gratuït 900 24 05 15
• La pàgina  web eleccions2015.gva.es en el corresponent apartat de vot accessible.
• Per mitjà d'una campanya institucional que s'emet en els mitjans de comunicació de titularitat pública una vegada s'ha convocat el procés electoral.

 

Agenda