Sol·licitud de vot accessible

Sol·licitud de vot accessible

S'aplicarà el procediment de vot accessible només en les eleccions a Les Corts 2015, no en serà possible l'ús i, per tant, la seua sol•licitud, per a les eleccions municipals.

Podran sol•licitar-lo les persones amb discapacitat visual inscrites en el Cens Electoral que coneguen el sistema de lectoescriptura Braille i tinguen reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent o siguen afiliats/des a l'Organització Nacional de Cegos Espanyols (ONCE) i vulguen utilitzar el procediment de vot accessible.

La utilització d'este procediment és voluntari per als/a les electors/es amb discapacitat visual que complisquen els requisits, els quals, a més, poden, si així ho desitgen, ser assistits/des per una persona de la seua confiança per a poder exercir el dret de vot.

Es podrà sol•licitar des del mateix dia de la convocatòria del procés electoral i fins al vint-i-seté dia posterior a esta, és a dir, des del 31 de març fins al 27 d'abril, els dos inclusivament.

Se sol•licitarà telefonant al número gratuït 900 24 05 15 habilitat per la Generalitat, en horari d'atenció de dilluns a dijous de 9 a 14 hores i de 16.30 a 19 hores i el divendres de 9 a 14 hores.

La resta dels dies i horaris serà atés per un contestador, en el qual haurà de deixar un telèfon de contacte i se l'atendrà tan ràpidament com siga possible.

Al sol•licitar el vot accessible telefònicament se li sol•licitarà el número de document nacional d'identitat, nom i cognoms, domicili i telèfon. A més, se li preguntarà si coneix el sistema de lectoescriptura Braille, si està afiliat a l'ONCE, així com si el seu grau de discapacitat visual és igual o superior al 33 per cent, i rebrà, en eixe mateix moment, la confirmació de la sol•licitud.

Es podrà sol•licitar, si és el cas, un correu electrònic amb l'objecte de contactar per este mitjà amb el/la sol•licitant.

La Generalitat podrà requerir en qualsevol moment la verificació d'eixes dades.

Agenda