Visualització de contingut web

Exercici del dret al voto

L'elector/a podrà elegir entre dos formes d'exercir el dret al vot.

Exercici del dret al vot per correu

En el sobre dirigit a la Junta Electoral l'elector/a ha d'introduir:

- El sobre de votació tancat amb la papereta elegida.
- Un dels certificats d'inscripció en el Cens.
- Fotocòpia del passaport, fotocòpia del document nacional d'identitat, expedits per les autoritats espanyoles o, a falta d'això, certificat de nacionalitat o certificat d'inscripció en el Registre de Matrícula Consular expedits pel Consolat d'Espanya del país de residència.
- Si així ho desitja, l'imprés omplit per a la devolució dels gastos d'enviament.

Si són diverses les eleccions, l'elector/a introduirà dins del sobre dirigit a la Junta Electoral els sobres de votació amb les paperetes respectives de cada procés electoral.

Este sobre amb tota la documentació requerida serà remés, per correu certificat, dins del sobre dirigit a l'Oficina Consular de Carrera o Secció Consular de la Missió Diplomàtica a què l'elector/a estiga adscrit de l'1 al 19 de maig.

Exercici del dret al vot en urna

Els/les electors/es que vulguen exercir el dret al vot depositant-lo en urna ho faran del 20 al 22 de maig, els dos inclusivament, entregant personalment els sobres en aquelles oficines o seccions consulars en què estiguen inscrits/es o en els llocs que a este efecte s'habiliten. Les urnes seran custodiades per un/a funcionari/ària consular.

Davant del/de la funcionari/ària consular que custodiarà les urnes, l'elector/a n'acreditarà la identitat per mitjà del passaport o el document nacional d'identitat o el certificat de nacionalitat o d'inscripció en el Registre de Matrícula Consular, expedits pel Consolat d'Espanya en el país de residència.

L'elector/a ensenyarà i entregarà un dels certificats d'inscripció en el Cens Electoral de Residents Absents al/a la funcionari/ària consular; a més, li entregarà el sobre dirigit a la Junta Provincial perquè hi estampe el segell de l'Oficina Consular en què conste la data del depòsit.

Una vegada segellat el sobre dirigit a la Junta Electoral Provincial corresponent, l'elector/a el depositarà en l'urna. En este sobre l'elector/a ha d'introduir el sobre de votació tancat amb la papereta elegida, així com l'altre certificat d'inscripció en el Cens Electoral de Residents Absents.

octubre 2021
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31