Visualització de contingut web

Remisió i recepció de la documentació electoral

Del 4 al 17 de maig, l'Oficina del Cens Electoral remetrà per correu certificat a l'elector/a, al domicili per este/a indicat en la sol•licitud o, a falta d'això, aquell que figure en el Cens, la documentació electoral, que estarà integrada per:

- Un full explicatiu.
- Un certificat d'inscripció en el Cens Electoral vigent.
- Una papereta de cada una de les formacions polítiques que es presenten a les eleccions i un sobre o sobres de votació en què s'introduirà la papereta corresponent.
- Un sobre en el qual figura l'adreça de la Mesa on li correspon votar, dirigit al/a la president/a d'esta.

Si són diversos els processos electorals que concorren, es remetrà la documentació necessària per a poder votar en cada procés.

La recepció de la documentació electoral haurà de realitzar-se personalment per l'elector/a, el qual haurà de firmar personalment el rebut acreditatiu de la recepció del material electoral, i si no està en el seu domicili, s'hi deixarà un avís, amb la indicació que ha d'arreplegar la documentació electoral personalment en l'Oficina de Correus corresponent.

novembre 2021
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5