Banner Resultados electorales

Col·legi, secció i Mesa electoral

Col·legi, secció i Mesa electoral

L'Oficina Provincial del Cens Electoral, abans de les eleccions, remetrà als/a les electors/es una targeta censal amb les dades actualitzades de la inscripció de l'elector/a en el Cens Electoral. En esta targeta figurarà:

  • L'adreça del col·legi electoral.
  • La secció on l'elector/a està censat/da.
  • La Mesa on li correspon votar.

 

Agenda