Banner Resultados electorales

Funcions del Servici de Correus

Funcions del Servici de Correus

El Servici de Correus conservarà fins al dia de la votació (24 de maig) tota la correspondència dirigida a les Meses electorals i la traslladarà a les Meses indicades a les 9 del matí. Així mateix, continuarà traslladant aquella que es puga rebre en el dia mencionat, fins a les 20 hores d'este, i aquella que es reba després d'eixa hora la traslladarà a la Junta Electoral de Zona.

En l'Oficina de Correus es portarà un registre de la documentació electoral rebuda.

Agenda