Cens electoral

Cens electoral

Explotació estadística del cens electoral. Llistes de votació (cens de consulta més reclamacions).

El cens electoral està compost pel cens d'electors residents a Espanya (CER) i pel cens de residents-absents que viuen a l'estranger (CERA).

El cens electoral vigent per a les eleccions del 24 de maig de 2015 serà el cens tancat a l'1 de gener de 2015. Eixe cens es correspon a les inscripcions en els Padrons Municipals de 30 de desembre de 2014, incloent les inscripcions de qui tinga la majoria d'edat el dia de la votació.

L'Oficina del Cens Electoral és l'òrgan encarregat de la formació del cens electoral.

Distribució de CER i CERA per províncies

Distribució de CER i CERA per províncies

  2015 2011  
  CER CERA Total CER CERA Total Variació
Alacant 1.218.283 30.227 1.248.510 1.196.261 21.810 1.218.071 30.439
Castelló 409.590 7.312 416.902 408.899 5.351 414.250 2.652
València 1.893.362 50.450 1.943.812 1.879.437 37.623 1.917.060 26.752
Comunitat 3.521.235 87.989 3.609.224 3.484.597 64.784 3.549.381 59.843

Nota: Les dades de 2011 no inclouen les variacions posteriors a reclamacions fins al dia de la votació

Font: www.ine.es. Consulta realitzada a 22-04-2015