Subjectes

Subjectes

Els/les espanyols/es majors d'edat residents a l'estranger inscrits/es en el Cens Electoral de Residents Absents. Per a això, han d'estar inscrits/es com a residents en el Registre de Matrícula de l'Oficina Consular que corresponga a la demarcació on tinguen el domicili.

Agenda